MC-500 LÀM SẠCH TÀU 5000 TẤN TẠI CẢNG THÁI BÌNH

Gầu Phun Vữa Trát Tường MTC