MC-1000 LÀM SẠCH TÀU 5000 TẤN TẠI CẢNG HẢi PHÒNG

giao máy mc 1000 cho cảng đóng tàu hải phòng

Tin tức

Dịch vụ phun cát ướt làm sạch các công trình ở xa ( không bụi, không gây ôi nhiễm môi trường)

Dịch vụ phun cát ướt làm sạch các công trình ở xa ( không bụi, không gây ôi nhiễm môi trường)

Dịch vụ phun cát ướt làm sạch các công trình ở xa ( không bụi, không gây ôi nhiễm môi trường) – Để các công trình kết câu thép, … Xem chi tiết >>

Dịch vụ Fun cát mỹ thuật

Dịch vụ Fun cát mỹ thuật

Công ty là nhà sản xuất nên Công ty có đủ các loại máy phun cát, dịch vụ phù hợp … Xem chi tiết >>