Các sản phẩm sau khi phun cát ướt

Dưới đây là các sản phẩm sau khi được làm sạch bằng máy phun cát ướt MTC

 

 

14937168_1819913024913779_1272310427_n 14937015_1819913281580420_1054535216_n 14914809_1819913084913773_1230508561_n 14885872_1819913131580435_2013911480_n 14881358_1819911338247281_1129773135_o 14877785_1819913271580421_1182493280_n 14877052_1819913238247091_1351275694_n 14877009_1819913174913764_169747624_n 14875417_1819913058247109_2021683402_n 14875315_1819913201580428_973124008_n

 

About the author with 23 years of experience https://writemyessay4me.org/ as a writer, dave thomas covers a wide array of topics from maintaining home gutters to technological needs